بروزرسانی

خودکار

مجموعه افزودنی های گرویتی پرکس
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

مجموعه افزودنی های گرویتی پرکس

افزونه gravity perks مجموعه ای از افزودنی های فرم ساز گرویتی با نام پرکس است که خود شامل 32 افزودنی جداگانه و مجزا می باشد.

9 فروش
69 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه کیو آر کد گرویتی فرم | QR Code
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

افزونه کیو آر کد گرویتی فرم | QR Code

افزونه کیو آر کد یکی از معروف ترین افزودنی های گرویتی فرم است. پلاگین QR Code دارای قابلیت هایی مثل صدور کارت دعوت به نمایشگاه و صدور فاکتور و ...

2 فروش
39 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه مرج تگ گرویتی فرم | merge tag
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

افزونه مرج تگ گرویتی فرم | merge tag

افزونه مرج تگ یکی از معروف ترین افزودنی های گرویتی فرم است. پلاگین merge tag دارای قابلیت هایی مثل ساخت فیلد پنهان و نمایش آن برای مدیریت ...

1 فروش
29 هزار تومان
افزودنی جت اسلوت گرویتی فرم | JetSloth
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

افزودنی جت اسلوت گرویتی فرم | JetSloth

افزونه جت اسلوت یکی از معروف ترین افزودنی های گرویتی فرم است. پلاگین JetSloth دارای افزودنی هایی مثل تعیین رنگ و انتخاب تصاویر برای دکمه های رادیویی میباشد

23 فروش
49 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه برش آنلاین تصاویر گراویتی فرمز
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

افزونه برش آنلاین تصاویر گراویتی فرمز

19 فروش
39 هزار تومان
افزونه راهنمایی های جادویی گرویتی فرمز | Magic Tooltips
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

افزونه راهنمایی های جادویی گرویتی فرمز | Magic Tooltips

40 فروش(1) 5.00
39 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه گرویتی ویو | Gravity View
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

افزونه گرویتی ویو | Gravity View

194 فروش(2) 5.00
79 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه گرویتی چارت | تبدیل فرم های گرویتی به نمودار ( GFChart)
دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

دهکده افزونه ها ( مجموعه گراویتی )

افزونه گرویتی چارت | تبدیل فرم های گرویتی به نمودار ( GFChart)

51 فروش(1) 5.00
39 هزار تومان