بروزرسانی

خودکار

افزونه امتیاز به مطالب | WPDONE RATES
WPDONE

WPDONE

کارگاه کوچک وردپرس

افزونه امتیاز به مطالب | WPDONE RATES

با استفاده از این افزونه کاربران شما میتوانند برای مطالب سایتتان امتیاز منفی، میانه و مثبت ثبت کنند.

2 فروش
39 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه سوالات متداول | WpDone FAQ
WPDONE

WPDONE

کارگاه کوچک وردپرس

افزونه سوالات متداول | WpDone FAQ

به راحتی برای سایت خود صفحه سئوالات متداول حرفه‌ای ایجاد کنید، سئوالات متداول کاربران خود را دسته بندی کنید و بصورت حرفه ای منتشر کنید. یک ابزار کامل برای ایجاد صفحه سوالات متداول

21 فروش
39 هزار تومان
افزونه ایجاد صفحات جداگانه | WPDONE PAGEM
WPDONE

WPDONE

کارگاه کوچک وردپرس

افزونه ایجاد صفحات جداگانه | WPDONE PAGEM

ایجاد صفحات جداگانه بصورت کاملا حرفه ای

2 فروش
19 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه پیشنهاد بصورت نوار اعلان | WPDONE TOP NOTIFY
WPDONE

WPDONE

کارگاه کوچک وردپرس

افزونه پیشنهاد بصورت نوار اعلان | WPDONE TOP NOTIFY

به راحتی اعلان های حرفه ای در سایت خود ایجاد کنید.

4 فروش(1) 4.00
25 هزار تومان

بروزرسانی

خودکار

افزونه پیشنهاد بصورت پاپ باکس | WPDONE POPSUGGES
WPDONE

WPDONE

کارگاه کوچک وردپرس

افزونه پیشنهاد بصورت پاپ باکس | WPDONE POPSUGGES

با ارائه پیشنهادات ویژه، فروش خود را چند برابر کنید.

10 فروش(1) 5.00
19 هزار تومان