Retry
How to fix HTTPS not evaluated warning in search console?

هشدار HTTPS not evaluated در حال حاضر بر روی تمام سایت های دارای مشکلات خزش، پیوندهای فراوان 404 و مشکلات Pages نمایش داده می شود که به پردازش صحیح صفحات و خزش پیوندها مربوط است. گوگل در خصوص هشدار HTTPS not evaluated می گوید: این مشکل با رفع یکسری از مسایل دیگر که بر روی https یا صفحات http تاثیر می گذارند، رفع می شود. بدین ترتیب مشکل HTTPS not evaluated دو راه حل دارد که یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم و با رفع سایر مشکلات لیست شده است. هر صفحه ای که با مشکل پردازش و خزش مواجه شود هشدار HTTPS not evaluated را بر می گرداند و جزو پیام های عمومی و وابسته به رفع سایر هشدارها است.

 

آموزش رفع مشکل HTTPS not evaluated

1. اگر در کنار هشدار HTTPS not evaluated خطاهای دیگری وجود دارد، ابتدا آنها را رفع کنید تا امکان پردازش صفحات https میسر شود. در این صورت باید تلاش خود را برای validate fix هشدارهای دیگر لیست https reports بگذارید.

2. صفحات https که خطای 404 یا 4xx و همینطور مشکلات سمت سرور 5xx یا مشکلات اعتبار سنجی صفحه داشته باشند، جلوی پردازش پیوندهای سایت را گرفته و هشدار HTTPS not evaluated بر می گردد. برای این موضوع پیوندهای فوق را بررسی کنید تا اولا در دسترس باشند، 404 نباشند و یا در بخش Pages خطاهای notindex وجود نداشته باشد.

3. مشکلات مربوط به گزارش crawl stat و عواملی که جلوی crawl requests را می گیرند، پردازش صفحات https را تحت تاثیر قرار داده و هشدار HTTPS not evaluated بر می گردد.

4. در سایت هایی که صفحات http وجود دارد و معادل محتوا یا مشابه آن محتوا در آدرس های https نیز یافت می شود، گوگل بنا به هر دلیل ممکن است نسخه http را انتخاب کند، برای این منظور باید پیوند http کراول یا ایندکس شده را بر روی نسخه خود یا نسخه مشابه https کنونیکال کنید. با رفع هشدار HTTP marked with canonical tag بخش بزرگی از هشدارهای HTTPS not evaluated رفع می شود.

5. در سایت شما مشکلات زیادی وجود دارد که در Pages و crawl stat بوده و به آنها رسیدگی نکرده اید. این امر باعث می شود پیوندهایی که در صف پردازش ( ایندکس یا کراول مجدد ) قرار دارند متوقف شده و هشدار HTTPS not evaluated را برای تمام پیوندهای سایت بر می گرداند. در صورتی که کراول یا ایندکس صفحات شما متوقف شده باشد، هشدار HTTPS not evaluated بصورت سایت واید صادر می شود که بدترین نوع ممکن نیز است. یعنی مشکلات زیاد سایت جلوی خزش صفحات کاملا گرفته و عدم امکان پردازش پیوندها به HTTPS not evaluated منتهی می شود.

6. در صورتیکه از نسخه بی کیفیت یا غیراصلی ssl استفاده می کنید یا گواهی ssl شما درگیر مشکلات زیادی باشد، گوگل پیوندهای درگیر را پردازش نمی کند. گواهی ssl که استفاده می کنید می تواند هشدار HTTPS not evaluated را برگرداند. هاست های ارزان و بی کیفیت یکی از عوامل این مشکل هستند، بدین ترتیب باید از شرکت های سرویس دهنده میزبانی معتبر سرویس تهیه کنید.

7. گوگل ممکن است پیوندی را ندیده یا هنوز آن را کراول نکرده باشد. صفحاتی که در سایت هستند اما گوگل آنها را هنوز کراول نکرده است هشدار HTTPS not evaluated را بر می گردانند که بخش عمده ای از این مشکل را در بر دارد.

8. در صورتیکه گزارش Index coverage report تعداد زیادی هشدار 404 responses وجود داشته باشد، یعنی صفحات 404 متعددی در index coverage باشند، باعث می شود گوگل دیگر صفحات سایت شما را خزش نکند. در صورتیکه پردازش و خزش صفحات سایت متوقف یا با مشکل مواجه شود، هشدار HTTPS not evaluated در کنسول بر می گردد.

9. در صورتی که در سایت شما صفحات http وجود دارد، باید به گوگل در باره وجود صفحات مشابه یا معادل آن بصورت Https اطلاع دهید. بدین ترتیب صفحات http باید به نسخه های مناسب Https کنونیکال شوند در غیر اینصورت هشدار HTTPS not evaluated بصورت سایت واید بر می گردد.

 

معنی هشدار HTTPS not evaluated چیست؟

خطای HTTPS not evaluated به پیوندهایی اشاره دارد که کراولر امکان خزش آنها را ندارد. این مشکل از خطاهای Pages و Crawl stat و خطاهای سمت سرور برگرفته می شود.

 

هشدار HTTPS not evaluated چه تاثیریبر روی سایت می گذارد؟

در صورتیکه به مشکل HTTPS not evaluated رسدگی نشود، ممکن است پروسه خزش و ایندکس در کل سایت متوقف شود. علت این موضوع وجود هشدارهای زیاد در کنسول است.

 

خطای HTTPS not evaluated گزارش Https را چگونه حل کنیم؟

ابتدا باید به بخش گزارش Https رفته و سایر هشدارهای آن را بررسی و رفع کنید. سپس باید به بخش crawl stat و Pages رفته و مشکلات خزش از جمله 404 ها را برطرف کنید.

 

خطای HTTP marked with canonical tag در کنسول جستجو به چه معنی است؟

در صورتیکه در سایت شما پیوندهای http دارای محتوا وجود داشته باشد، گوگل به هر دلیل آنها را ایندکس کرده است. باید صفحات http را صفحات https کنونیگال کنید.

 

 

دیدگاه‌ها

Comments
امتیاز فراموش نشه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.